Zakaj študij na Fakulteti za medije?

  • ker se želim usposobiti za oblikovanje in posredovanje medijskih vsebin ob uporabi najsodobnejših tehnologij
  • ker želim pridobiti potrebne izkušnje, znanja in veščine, povezane z različnimi vidiki ustvarjanja medijskih vsebin, kot so avdio-video produkcija, fotografija, računalniška grafika, oblikovanje spletnih vsebin itd., ki jih bom uporabljal za ustvarjanje kvalitetnih medijskih vsebin
  • ker želim pridobiti specifična menedžerska, organizacijska in raziskovalna znanja, ki so potrebna za delo na področju medijske produkcije
  • ker želim obiskovati sodoben študijski program
  • ker se želim izobraževati po sodobnih učnih pristopih ob uporabi informacijsko - komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo interaktivno sodelovanje med študenti in predavatelji
  • ker se želim izobraževati v tehnološko dobro opremljenih prostorih, ki omogočajo samostojno praktično delo pri kreiranju različnih vrst medijskih vsebin, seveda pod mentorstvom predavateljev
  • ker želi imeti po  zaključenem študiju široke zaposlitvene možnosti v okviru Slovenije in EU, predvsem zaradi kombinacije uporabnih interdisciplinarnih znanj in praktičnih veščin