Vpis

Vpis 2018/2019

V študijskem letu 2018/2019 bomo izvajali:

Več informacij o vpisu: 

  • tel: 01 / 520-2160, 
  • e-mail: referat@fame.si,
  • osebno na Leskoškovi 9E vsak delovnik: 9h - 12h in 14h - 17h

VABLJENI K VPISU NA FAKULTETO ZA MEDIJE

Prijavni roki (enaki termini za vse študijske programe):

  • rok za prvo prijavo: 06. 02. 2018 do 20. 04. 2018
  • rok za drugo prijavo: 23. 04. 2018 do 30. 09. 2018

Vpisni roki:

Vpis kandidatov se opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra 2018. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2018, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti visokošolskemu zavodu v največ petih (5) dneh od elektronske oddaje prijave v eVŠ.

Več informacij kandidati lahko prejmejo na:

- spletni strani www.fame.si,

- prek elektronske pošte referat@fame.si

- po telefonu 01/520-2160 (vsak delovni dan med 9.00 in 17.00 uro).

Informativni dnevi (potekali bodo na Leskoškovi 12, 1000 Ljubljana): 

FEBRUAR 2018

petek, 09.02.2018 ob 12:00 in 18.00. uri

sobota, 10.02.2018 ob 12.00. uri

MAJ 2018

ponedeljek, 28.05.2018 ob 12:00 in 18.00. uri

AVGUST 2018

ponedeljek, 27.08.2018 ob 12.00. uri

SEPTEMBER 2018

ponedeljek, 03. 09. 2018 ob 12.00 uri in 18.00. uri

ponedeljek 10. 09. 2018 ob 12.00 uri in 18.00. uri

ponedeljek, 17. 09. 2018 ob 12.00 uri in 18.00. uri

ponedeljek, 24. 09 .2018 ob 12.00 uri in 18.00. uri

Informativni dnevi bodo potekali na Leskoškovi cesti 12. Možni so tudi individualni informativni dnevi po predhodnem dogovoru.