VIZITKA

Fakulteta za medije
Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana
Tel: 01 / 5202 160
Fax: 0590/ 87 910
E-mail: info@fame.si
Web: www.fame.si

Referat Fakultete za medije
Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana
Tel: 01/ 5202 160
Fax: 0590/ 87 910
E-mail: referat@fame.si

Dekanat Fakultete za medije
Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 5202 156
Fax: 0590/ 87 910
E-mail: tajnistvo@fame.si

VODSTVO FAKULTETE ZA MEDIJE

Dekan
prof. dr. Borut Rončević

 

Prodekanja za študijske in študentske zadeve
Doc. dr. Petra Kleindienst

 

Prodekanja za znanstveno raziskovalno delo
Doc. dr. Tamara Besednjak Valič

 

Prodekan za mednarodno dejavnost
Prof. dr. Matevž Tomšič

 

Prodekan za finančne in gospodarske zadeve
Izr. prof. dr. Matjaž Škabar