Šolnina

Šolnina za študijsko leto 2018/2019 znaša:

Program Znesek šolnine
Mediji in novinarstvo, visokošolski strokovni program       2.700,00€
Mediji in novinarstvo, magistrski študijski program       2.700,00€
Strateško komuniciranje, magistrski študijski program       2.700,00€
Strateško komuniciranje, doktorski študijski program       2.700,00€

Šolnina zajema stroške izvedbe enega letnika v obsegu 60 KT.

Šolnino je mogoče poravnati v enem obroku pred vpisom ali v 12 obrokih.

Fakulteta za medije v študijskem letu 2018/2019 izvaja le izredni študij.