Tematske usmeritve dela na Inštitutu za medije

MEDIJSKI DISKURZ V DRUŽBI ZNANJA

Družba znanja je družba višje dodane vrednosti s pomočjo večje produkcije in uporabe relevantnega znanja na vseh področjih societalnega življenja (nekaj socioloških karakteristik: produkcija, refleksivnost znanja, inovacij in tehnologij; specializacija in potreba po koordinaciji; potreba po raznovrstnosti in pluralnosti (iz venomer istega ne nastane novo, drugačno), kar predpostavlja potrebo po vzajemni toleranci in vrednotah, ki delujejo kot podstat raznovrstnosti, fleksibilnosti, sprejemanju stalnosti sprememb in ustvarjanja odnosa do negotovosti ter upravljanja z negotovostjo ipd.

TEMATIKE in raziskovalna vprašanja

1.) Razvojni potencial medijev v družbi znanja

 • Funkcije različnih vrst medijev v družbi znanja
 • Konvergenca medijev
 • Vpliv različnih tipov medijev na razvoj dodane vrednosti v družbi znanja, analiza stanja tega vpliva v slovenskem, evropskem in globalnem kontekstu
 • Pomen avtonomije medijev v kontekstu konceptualizacije teorij družbe znanja
 • Spreminjanje sistema vrednot in kulturno pogojenih medijskih praks

2. ) Medijska konstrukcija realnosti

 • Vpliv medijev na konstrukcijo realnosti
 • Uokvirjanje, »agenda-setting« in medijski diskurz
 • Medijska pismenost

3.) Pomen komunikacije in rabe medijev v organizacijskem kontekstu

 • Analiza učinkovitosti internega komuniciranja
 • Analiza odnosov z zunanjimi javnostmi
 • Strategije organizacijskega komuniciranja
 • Etika komunikacijskih procesov v organizaciji
 • Komuniciranje in organizacijska kultura