Organiziranost raziskovalne dejavnosti na FAM

Predstojnik Inštituta za medije: red. prof. dr. Matevž Tomšič

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo:
Predsednik: red. prof. dr. Matevž Tomšič
doc. dr. Tamara Besednjak Valič
prof. dr. Mateja Rek

Raziskovalci:

  • prof. dr. Matevž Tomšič
  • prof. dr. Mateja Rek
  • doc. dr. Zala Pavšič
  • doc. dr. Kristina Pranjič
  • asist. Sabina Mešić