Organiziranost raziskovalne dejavnosti na FAM

Predstojnik Inštituta za medije: red. prof. dr. Matevž Tomšič

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo:
Predsednik: red. prof. dr. Matevž Tomšič
red. prof. dr. Dejan Jelovac
izr. prof. dr. Mateja Rek

Raziskovalci:

  • red. prof. dr. Matevž Tomšič
  • izr. prof. dr. Matej Makarovič
  • doc. dr. Jože Kocjančič
  • izr. prof. dr. Mateja Rek
  • doc. dr. Andrej Kovačič
  • red. prof. dr. Borut Rončević
  • red. prof. dr. Nikolai Genov