Organiziranost raziskovalne dejavnosti na FAM

Predstojnik Inštituta za medije: red. prof. dr. Matevž Tomšič

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo:
Predsednik: red. prof. dr. Matevž Tomšič
doc. dr. Tamara Besednjak Valič
prof. dr. Mateja Rek

Raziskovalci:

  • prof. dr. Matevž Tomšič
  • prof. dr. Mateja Rek
  • doc. dr. Zala Pavšič
  • doc. dr. Kristina Pranjič
  • asist. Sabina Mešić

Dekan
prof. dr. Borut Rončević

Prodekanja za študijske in študentske zadeve
Doc. dr. Petra Kleindienst

Prodekanja za znanstveno raziskovalno delo
Doc. dr. Tamara Besednjak Valič

Prodekan za mednarodno dejavnost
Prof. dr. Matevž Tomšič

Prodekan za finančne in gospodarske zadeve
Doc. dr. Matjaž Škabar