Raziskovanje

Raziskovanje

Inštitut za medije

Raziskovalni in razvojni program

Raziskovalni in razvojni program dela na Inštitutu za medije temelji na raziskovalno-razvojnih usmeritvah Fakultete za medije. Temeljna naloga raziskovalne skupine je tako implementacija raziskovalno-razvojnih usmeritev fakultete in izvajanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti v skladu z najvišjimi standardi raziskovalne odličnosti na področju družboslovnih ved.

Dejavnosti Inštituta za medije so:

 • izvajanje temeljnih, razvojnih in aplikativnih raziskovalnih projektov na področju raziskav medijev;
 • znanstvenoraziskovalno delo v okviru nacionalnega raziskovalnega programa, EU in širše;
 • znanstvenoraziskovalni razvoj obstoječih članov raziskovalne skupine in širitev raziskovalne skupine z novimi člani;
 • znanstvenoraziskovalno delo, povezano z izobraževalnimi programi, ki jih izvaja fakulteta;
 • strokovno sodelovanje pri podiplomskem magistrskem in doktorskem izobraževanju;
 • sodelovanje pri pedagoškem oziroma izobraževalnem delu fakultete;
 • vključevanje študentov v znanstvenoraziskovalno dejavnost;
 • povezovanje z raziskovalnimi organizacijami in skupinami v Sloveniji, EU in širše.
 • izvajanje projektov in programov za naročnike izven nacionalnega raziskovalnega programa (proračunski in izvenproračunski naročniki);
 • svetovalno in drugo strokovno delo;
 • obveščanje javnosti o rezultatih raziskav.

Z uresničevanjem teh dejavnosti vzpostavlja Inštitut za medije trdne temelje za nadaljnje delovanje in uresničevanje poslanstva Fakultete za medije.