Vizija in poslanstvo

Vizija:

Fakulteta za medije = pot do uspeha v svetu medijev.

Poslanstvo:
Ustvarjanje in prenos vrhunskega znanja na področju medijskih študij in produkcije.

Svoje poslanstvo Fakulteta za medije vidi v tem, da študentom nudi raznovrstne, privlačne in inovativne študijske programe, ki predstavljajo dobro osnovo za uspešno kariero na različnih profesionalnih področjih. Fakulteta s svojim pedagoškim in raziskovalnim delom izobražuje strokovnjake s širokim in uporabnim družboslovnim in tehničnim znanjem, ki je nadgrajeno z bolj specifičnimi medijskimi znanji in veščinami. Specifična teža fakultete se zrcali v iskanju prave mere med znanstveno raziskovalnim in praktično uporabnim pristopom, ter med družboslovno in inženirsko-tehnološko držo na področju medijske produkcije. Na ta način prispeva k dejavnemu razvoju področja medijev in novinarstva.

Vrednote organizacijske kulture: odličnost, odgovornost, ustvarjalnost, razvoj, resnicoljubnost, svoboda, odprtost, zaupanje, pozitivno razmišljanje, aktivnost

Strateške usmeritve: