Magistrski študij Mediji in novinarstvo

Splošne kompetence

Študenti/ke bodo v magistrskem študijskem programu Mediji in novinarstvo pridobili/a naslednje splošne kompetence:

  • sposobnost kompleksne analize kulturnih in družbenih procesov;
  • sposobnost oblikovanja kompleksnih in izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov;
  • sposobnost uporabe kompleksnejših oblik znanja v praksi;
  • sposobnost doseganja strokovne odličnosti na podlagi visoke ravni avtonomnosti, (samo)kritičnosti, (samo)refleksivnosti in (samo)evalviranja;
  • strateška usmerjenost, tj. sposobnost anticipacije dogodkov, sposobnost ponujanja rešitev za izboljšanje stanja;
  • zavezanost najvišjim standardom profesionalne etike;
  • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti za komuniciranje na različnih ravnem v medkulturnem okolju;
  • sposobnost vodenja in koordinacije delovnih timov;
  • sposobnost razumevanja in prakticiranja vrednot demokratične, odprte in pluralne družbe
  • zmožnost prepoznavanja in anticipacije družbenih trendov ter izkoriščanja priložnosti, ki se ponujajo za uspešene poklicni razvoj.