Predmetno-specifične kompetence

Študenti/ke bodo v magistrskem programu Mediji in novinarstvo pridobili/e naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • poznavanje ustroja medijskega področja in razumevanje medijskih fenomenov in njihove povezanosti s strukturo in razvojem družb;
 • uporaba in kombiniranje znanj in veščin z različnih disciplinarnih področij z namenom doseganja integralnega pristopa v medijski produkciji;
 • razvoj kompleksnih veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju medijev in medijske produkcije s pomočjo reševanja konkretnih problemov;
 • sposobnost nadgradnje temeljnega znanja z namenom oblikovanja kvalitetnih medijskih vsebin;
 • sposobnost kompleksne analize medijskih vsebin in tehnik;
 • obvladovanje zahtevnih znanj in tehnik za produkcijo različnih tipov medijskih vsebin;
 • sposobnost razumevanja, obvladovanja in povezovanja kompleksnih medijskih informacij;
 • razumevanje poslanstva medijev v sodobni demokratični družbi;
 • uporaba različnih poklicnih etičnih kodeksov, posebej novinarske etike;
 • obvladovanje evropskih standardov kulture javnega dialoga;
 • sposobnost medijskega komuniciranja v različnih kulturnih okoljih;
 • organizacijske in vodstvene spretnosti za usmerjanje dela v medijski produkciji;
 • fleksibilnost in prilagodljivost, tj. sposobnost poklicnega delovanja v različnih okoljih;
 • sposobnost samoizražanja in prezentacije svojih stališč in idej skozi različne medijske žanre.