Podiplomski študij Mediji in novinarstvo

Predmetnik 2. letnik podiplomski študij

2. letnik

Ime predmeta Semester Tip predmeta ECTS
Novi mediji 1. Obvezni 6
Uredniško novinarski praktikum 1. Obvezni 6
Mediji in demokracija 1. Obvezni 6
Izbirni predmet 1* 1., 2. Izbirni 6
Izbirni predmet 2* 1., 2. Izbirni 6
Magistrska naloga - - 30

* Študent izbere dva izbirna predmeta med razpisanimi izbirnimi predmeti  

Izbirni predmeti: 
Medkulturno izobraževanje in kompetence
Komuniciranje v medkulturnem okolju
Primerjalne raziskovalne metode
Baze podatkov in analiza podatkov
Raziskovanje interneta
Anketno raziskovanje
Ekonomska in poslovna kultura
Vrednostna nasprotja sodobnih družb
Marketing v medijih
Zgodovina novinarstva
Evropska demokracija in politična kultura
Izzivi globalizacije
Sodobne družbene teorije
Lobiranje in pogajanja v EU
Evropske vrednote in identiteta
Management znanja
Migracije
Transnacionalna civilna družba                                                                                                                                                                                                                                Management medkulturnih razlik