Podiplomski študij Mediji in novinarstvo

Predmetnik 1. letnik podiplomski študij

1. letnik                

Ime predmeta Semester Tip predmeta ECTS
Menedžment na področju medijev 1. Obvezni 6
Sodobne teorije medijev 1. Obvezni 6
Medijsko pravo in poslovna etika 1. Obvezni 6
Multimedijski sistemi 1. Obvezni 6
Novinarski žanri 1. Obvezni 6
Kvalitativno raziskovanje v družbenih vedah 2. Obvezni 6
Svetovni mediji 2. Obvezni 6
Praktična filozofija 2. Obvezni 6
Izbirni predmet 1* 2. Izbirni 6
Izbirni predmet 2* 2. Izbirni 6

*Študent izbere 2 predmeta med razpisanimi izbirnimi predmeti  

Izbirni predmeti: 
Medkulturno izobraževanje in kompetence
Komuniciranje v medkulturnem okolju
Primerjalne raziskovalne metode
Baze podatkov in analiza podatkov
Raziskovanje interneta
Anketno raziskovanje
Ekonomska in poslovna kultura
Vrednostna nasprotja sodobnih družb
Marketing v medijih
Zgodovina novinarstva
Evropska demokracija in politična kultura
Izzivi globalizacije
Sodobne družbene teorije
Lobiranje in pogajanja v EU
Evropske vrednote in identiteta
Management znanja
Migracije
Transnacionalna civilna družba                                                                                                                                                                                                                                Management medkulturnih razlik