Magistrski študij Strateško komuniciranje

Šolnina

Šolnina na podiplomskem študijskem programu Strateško komuniciranje znaša 2.690 EUR in zajema stroške izvedbe letnika v obsegu 60 KT.

Šolnino je možno poravnati na 5 obrokov z roki zapadlosti: ob vpisu; najkasneje do 30.11.; najkasneje do 31.1.; najkasneje do 31.3.; najkasneje do 31.5. tekočega študijskega leta. V primeru plačila šolnine na obroke, se ob vsakemu obroku zaračuna administrativne stroške obdelave obročnega plačila v znesku 30,00 eur.

Izvajamo samo izredni študij.
Šolnina velja za (en) letnik.