Podiplomski študij Strateško komuniciranje

Šolnina

Šolnina za študijsko leto 2019/2020 na podiplomskem študijskem programu Strateško komuniciranje znaša 2.700 EUR in zajema stroške izvedbe letnika v obsegu 60 KT.

Šolnino je mogoče poravnati v enem obroku pred vpisom ali v 12 obrokih.

Izvajamo samo izredni študij.
Šolnina velja za (en) letnik.