Podiplomski študij Strateško komuniciranje

Prosta vpisna mesta

PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST (IZREDNI ŠTUDIJ):

1. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest                             

2. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest