Podiplomski študij Strateško komuniciranje

Predmetnik podiplomski Strateško komuniciranje

1. letnik                

Ime predmeta Semester Tip predmeta ECTS
Komuniciranje in družbena realnost 1. Obvezni 6
Sodobne teorije medijev 1. Obvezni 6
Teorija organizacije 1. Obvezni 6
Tržno komuniciranje 1. Obvezni 6
Komuniciranje v organizaciji 1. Obvezni 6
Metode kvalitativne analize 2. Obvezni 6
Medijsko pravo 2. Obvezni 6
Struktura sodobnih družb 2. Obvezni 6
Izbirni predmet 1* 2. Izbirni 6
Izbirni predmet 2* 2. Izbirni 6

* Študent izbere dva izbirna predmeta med razpisanimi izbirnimi predmeti

2. letnik

Ime predmeta Semester Tip predmeta ECTS
Tržno raziskovanje 1. Obvezni 6
Odnosi z javnostmi 1. Obvezni 6
Retorika 1. Obvezni 6
Izbirni predmet 1* 1., 2. Izbirni 6
Izbirni predmet 2* 1., 2. Izbirni 6
Magistrska naloga - - 30

* Študent izbere dva izbirna predmeta med razpisanimi izbirnimi predmeti  

Izbirni predmeti

Ime predmeta ECTS
Izzivi globalizacije 6
Politično komuniciranje v sodobni družbi 6
Menedžment v javnem in neprofitnem sektorju 6
Transnacionalna civilna družba 6
Lobiranje in pogajanja v EU 6
Svetovni mediji 6
Novi mediji 6
Zgodovina novinarstva 6
Anketno raziskovanje 6
Raziskovanje interneta 6
Primerjalne raziskovalne metode 6
Evropska demokracija in politična kultura 6
Evropske vrednote in identiteta 6
Ekonomska in poslovna kultura 6
Komuniciranje v medkulturnem okolju 6
Vrednotna nasprotja sodobnih družb 6
Sodobne družbene teorije 6