Podiplomski študij Strateško komuniciranje

Navodila za vpis

Vpis v visokošolski podiplomski študijski programi Fakultete za medije – magistrski študijski program Strateško komuniciranje

  • Razpis za vpis v visokošolski strokovni študijski program II. stopnje Strateško komuniciranje v študijskem letu 2016/17

V primeru težav pri izpolnjevanju spletne prijavnice eVŠ se obrnete na Enotni kontaktni center državne uprave:

- preko elektronske pošte: ekc@gov.si

- preko telefona: 080 2002

Kandidati za vpis se boste lahko prijavili v treh rokih:

1. prijavni rok: od 05. 02. 2016 do 30. 06. 2016

2. prijavni rok: od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016

3. razpisni rok: od 1. 10. 2016 do 30. 10. 2016

Kandidati, ki izpolnijo prijavo, pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno-informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: 

Fakulteta za medije
Leskoškova cesta 9e
1000 Ljubljana

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Kandidati za vpis po merilih za prehode TUDI oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). V prijavi kandidat napiše študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda znotraj prijavnih rokov. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu znotraj prijavnih rokov.

Slika 1: Zaslonska slika prvega koraka v prijavo, ki prikazuje, kako kandidati za vpis izberejo razpis za vpis II. stopnje Fakultete za medije in prijavni rok

 

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo po telefonu 01/520-2160, po elektronski pošti referat@fame.si ali osebno na Leskoškovi cesti 9e, 1000 Ljubljana (vhod je na zadnji strani stavbe).