Vpis kot občan

Kaj pomeni vključitev v študij kot občan?

V izvedbo študijskega procesa se lahko vključite tudi kot občan. Posamezniki se večinoma odločijo za to možnost v primeru: zamujenega vpisa ali, če še ne izpolnjujete pogojev za vpis in se boste kot študent vpisali šele v naslednjem študijskem letu.

Kot občan se vključite v izvajanje posameznih izbranih predmetov in delov programa v izrednem študiju. Po opravljenih obveznostih občan prejme potrdilo o opravljenih obveznostih s podatkom o pridobljenih kreditnih točkah. Potrdilo lahko uveljavite ob vpisu na Fakulteto za medije ali na drugih visokošolskih institucijah.

Kot posameznik, vključen v izobraževanje kot občan, nimate statusa študenta in s tem povezanih pravic, ki izhajajo iz statusa študenta (študentsko delo, prehrana, ...).

Postopek vključitve v študij kot občan

Kot občan se lahko prijavite kadarkoli med letom. Vključite se lahko v neomejeno število predmetov, ki se izvajajo v tekočem študijskem letu.

Postopek prijave kot občan

  1. Izpolnite prijavo občana, ki jo dobite v referatu Fakultete
  2. Priložite dokazilo o zaključeni izobrazbi (overjeno)

Kakšni so pogoji za dokončanje študijskih obveznosti?

Pogoj za dokončanje posameznih predmetov oziroma delov programov so opravljene vse študijske obveznosti, predvidene za zaključek predmeta oziroma dela programa, ki prinesejo zahtevano število kreditnih točk (KT).

Postopek prijave na izpit kot občan

Na opravljanje izpitnih obveznosti se morate prijaviti vsaj 4 dni pred izpitnim rokom v spletnem referatu. Pogoj za udeležbo na izpitnem roku je predhodno plačilo izvedbe predmeta.

Plačilo izbranih predmetov

Plačilo posameznih predmetov se izvede pred pričetkom vsakega predmeta oziroma v enkratnem znesku ob vključitvi v izvedbo študijskega procesa kot občan.

Plačnik izpitov je lahko:

  • občan
  • podjetje (v tem primeru vam bomo po prejemu prijave posredovali soglasje, ki ga mora izpolniti podjetje in s katerim potrjuje prevzem finančnih obveznosti)

Cena predmetov

Cena se določi na osnovi ovrednotenja posameznega predmeta s kreditnimi točkami. Cena zajema izvedbo predavanj, vaj in trikratno opravljanje izpita vsakega posameznega predmeta. V primeru izpisa se ne povrnejo stroški predmeta, kjer so se predavanja že pričela oziroma plačila predavanj, ki jih občan ni obiskoval.

Primer izračuna cene predmeta:

- cena predmeta, ki je npr. ovrednoten s 6 kreditnimi točakmi znaša 330 eur brez DDV (cena posamezne kreditne točke je 55 eur).

Če se občan nato vpiše kot študent, se mu že plačan znesek za izbrane predmete odšteje od šolnine. Primer: če je kot občan izbral en predmet ovrednoten s 6 kreditnimi točkami, se mu za 330 eur zmanjša šolnina (2.700 eur - 330 eur = 2.370 eur).

Izpis kot občan

Če želite prekiniti izobraževanje kot občan (zaradi osebnih razlogov), morate v referatu izpolniti izpisnico. Če želite prekiniti izobraževanje kot občan in se vpisati kot izreden študent, posredujete ob oddaji prijave za vpis (prek portala eVŠ) v referat Fakultete tudi prošnjo za prepis in priznanje opravljenih obveznosti.