Oblike in način izvajanja študija

Študijski proces se bo izvajal v Ljubljani na Leskoškovi cesti 12 in Leskoškovi 9E.

Na Fakulteti za medije se tako dodiplomski kot podiplomski študijski program Mediji in novinarstvo  in magistrski ter doktorski študijski program Strateško komuniciranje izvajajo kot izredni študij. Letnik se praviloma izvede v enem študijskem letu. Pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Posamezni predmet se prične s predavanji, katerim sledijo vaje po skupinah in na koncu sledi preverjanje znanja. Za vse predmete velja enako zaporedje. Organizacijo in izvedbo izrednega študija bo FAM prilagodila možnostim in potrebam študentov. Pri izvajanju izrednega študija se zagotovi najmanj tretjina organiziranega študijskega dela, ki je predviden s programom. Izredni študentje v povprečju realizirajo 10 ur organiziranega študijskega dela v enem tednu. Število ur organiziranega študijskega dela je manjše kot pri rednem študiju, zato zahteva ta način več samostojnega dela. Študent izrednega študija mora opraviti vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij, ob mentorskem usmerjanju visokošolskih učiteljev.

NOVOST od študijskega leta 2021/22 dalje!
Z nakupom paketa STUDY+ v vrednosti 300 eur, ki ga boste v enkratnem znesku plačali ob vpisu, boste poleg prijaznega osebja na fakulteti, ki vam je vedno pripravljeno nuditi podporo pri študiju, pridobili nekatere ugodnosti oz. storitve, ki vam bodo v veliko pomoč pri študiju (možnost celoletnega ogleda posnetkov predavanj in vaj; možnost udeležbe pri nekaterih aktivnosti v okviru študijskega procesa preko IKT sredstev).