Erasmus+

Erasmus+

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmus Policy Statement

Erasmus + je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020.

Program Erasmus + je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2014-2020 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine.

Razpis za prijavo mobilnosti osebja za namen poučevanja ali usposabljanja 2016/2017

Razpis za prijavo mobilnosti osebja za namen poučevanja ali usposabljanja 2017/2018

Razpis za prijavo mobilnosti osebja za namen poučevanja ali usposabljanja 2018/2019