Doktorski študij Strateško komuniciranje

Splošne kompetence

Študenti/ke bodo v okviru doktorskega študija Strateško komuniciranje pridobili naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost identificiranja danega raziskovalnega problema, njegove analize ter možnih rešitev,
 • ustvarjanje novega znanja, ki pomeni relevanten prispevek k razvoju znanosti;
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov raziskovalnega dela na področju strateškega komuniciranja,
 • sposobnost za reševanje konkretnih raziskovalnih problemov na področju strateškega komuniciranja,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na raziskovalnem področju strateškega komuniciranja,
 • sposobnost inovativne uporabe in kombiniranja raziskovalnih empiričnih metod (metode triangulacije),
 • sposobnost kompleksnega pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja novih znanj in zmožnost interpretacije v kontekstu družboslovja nasploh;
 • sposobnost oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev danih družbenih problemov,
 • sposobnost kompleksnega sistemskega pogleda na družbo in interdisciplinarnega pristopa, ki se kaže kot razumevanje splošne strukture družbenih ved ter povezanosti med njenimi posameznimi disciplinami in poddisciplinami,
 • sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v obliki publikacij v mednarodni znanstveni periodiki,
 • zavezanost profesionalni etiki.