Doktorski študij Strateško komuniciranje

Število prostih mest

Predvideno število prostih vpisnih mest:

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIJI IN NOVINARSTVO

1. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

2. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

3. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

Prosta mesta*

za Slovence in državljane držav članic EU

za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU

Vpis v 1. letnik

55

5

Vpis v višji letnik

105

0

Diplomanti/vzporedni študij

15

0

*Fakulteta lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih mest za posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program ostane enako.

Kandidati, državljani RS in državljani članic Evropske unije, ki že imajo spričevala, pridobljena v tujini, morajo skupaj s prijavo oz. najkasneje do 30. 09. 2019 poslati overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode spričeval in odločbo o nostrifikaciji oz. o priznavanju.

Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode oz. se prijavljajo za vpis z izobrazbo, pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja. Za več informacij v zvezi s priznavanjem izobraževanja se obrnite na referat za študijske in študentske zadeve Referat za študijske in študentske zadeve FaM, [email protected]

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE MEDIJI IN NOVINARSTVO

1. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

2. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

Fakulteta za medije v študijskem letu 2019/2020 poleg državljanov Republike Slovenije sprejema tudi vpis tujcev:

- kandidatov, ki so državljani drugih držav članic EU in

- kandidatov, ki niso državljani držav članic EU.

Prosta mesta*

za Slovence in državljane držav članic EU

za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU

Vpis v 1. letnik

55

5

Vpis v višji letnik

50

0

Diplomanti/vzporedni študij

10

0

*Fakulteta lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih mest za posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program ostane enako.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

1. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

2. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

Fakulteta za medije v študijskem letu 2019/2020 poleg državljanov Republike Slovenije sprejema tudi vpis tujcev:

- kandidatov, ki so državljani drugih držav članic EU in

- kandidatov, ki niso državljani držav članic EU.

Prosta mesta*

za Slovence in državljane držav članic EU

za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU

Vpis v 1. letnik

55

5

Vpis v višji letnik

50

0

Diplomanti/vzporedni študij

10

0

*Fakulteta lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih mest za posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program ostane enako.

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

1. letnik izredni: 15 prostih vpisnih mest

2. letnik izredni: 15 prostih vpisnih mest

3. letnik izredni: 15 prostih vpisnih mest

Fakulteta za medije v študijskem letu 2019/2020 poleg državljanov Republike Slovenije sprejema tudi vpis tujcev:

- kandidatov, ki so državljani drugih držav članic EU in

- kandidatov, ki niso državljani držav članic EU.