Doktorski študij Strateško komuniciranje

Prosta vpisna mesta

PREDVIDENO ŠTEVILO PROSTIH VPISNIH MEST (IZREDNI ŠTUDIJ):

1. letnik izredni: 10 prostih vpisnih mest                             
2. letnik izredni: 10 prostih vpisnih mest
3. letnik izredni: 10 prostih vpisnih mest