Predmetno specifične kompetence

Študenti/ke bodo v doktorskega programu Strateško komuniciranje pridobili naslednje predmetno specifične kompetence:

  • sposobnost samostojnega raziskovalno-razvojnega dela in vodenje raziskovalne skupine;
  • poznavanje pomena kakovosti in prizadevanje za kakovost znanstvenega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje pri znanstvenem  delovanju;
  • sposobnost za reševanje konkretnih raziskovalnih problemov na različnih področjih komuniciranje v sodobni družbi
  • razumevanje vloge in funkcij komunikacije za ohranjanje in razvoj medsebojnih odnosov;
  • razumevanje vloge medijske in nasploh javne komunikacije na ravni vsakdanjega življenja;
  • sposobnost razumevanja, analize in razčlembe vplivanjske in prepričevalne razsežnosti, ki jo izvajajo institucije in posamezniki v okviru vsakdanje komunikacije;
  • poznavanje bistvenih elementov in strukture dialoga;
  • poznavanje temeljnih mehanizmov konstitucije in reprodukcije identitet (ideologije, mitologije, stigmatizacija, mehanizmi izključevanja, evidenca subjekta itd.)
  • sposobnost oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev komunikacijskih problemov.