Doktorski študij Strateško komuniciranje

Predmetnik

Doktorski študij Strateško komuniciranje

1. letnik

Sestavine programa ECTS
Metode raziskovanja v družboslovju in novinarstvu 15
Izbirni predmet 15
Seminar za pripravo doktorske dispozicije 15
Individualno delo na dispoziciji 15

2. letnik

Sestavine programa ECTS
Izbirni predmet 15
Individualno delo na disertaciji 45

3. letnik

Sestavine programa ECTS
Seminar za disertacijo 15
Individualno delo na disertaciji 45

 

Izbirni teoretski predmeti

Ime predmeta ECTS
Komunikacijski procesi 15
Mediji, globalizacija in kultura 15
Upravljanje informacijskih procesov 15
Tisk in svoboda govora na Slovenskem 15
Logika medijskega komuniciranja 15
Modeli demokratičnega vladanja 15