Doktorski študij Strateško komuniciranje

Navodila za vpis

Vpis v doktorski študijski program Strateško komuniciranje

  • Razpis za vpis v doktorski študijski program III. stopnje Strateško komuniciranje v študijskem letu 2016/17

V primeru težav pri izpolnjevanju spletne prijavnice eVŠ se obrnete na Enotni kontaktni center državne uprave:

- preko elektronske pošte: ekc@gov.si

- preko telefona: 080 2002

Kandidati za vpis se boste lahko prijavili v treh rokih:

1. prijavni rok: od 05. 02. 2016 do 30. 06. 2016

2. prijavni rok: od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016

3. prijavni rok: od 1. 10. 2016 do 30. 10. 2016

Kandidati, ki izpolnijo prijavo, pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno-informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis in sicer: 

Fakulteta za medije

Leskoškova cesta 9e

1000 Ljubljana

 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Kandidati za vpis po merilih za prehode TUDI oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). V prijavi kandidat napiše študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda znotraj prijavnih rokov. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu znotraj prijavnih rokov.

 

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo po telefonu 01/520-2160, po elektronski pošti referat@fame.si ali osebno na Leskoškovi cesti 9e, 1000 Ljubljana (vhod je na južni strani stavbe).