Doktorski študij Strateško komuniciranje

Navodila za vpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis, se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2021/2022 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za priznavanje izobraževanja.

Več informacij kandidati lahko prejmejo na:

Prijavni roki za vpis 2021/22

1. prijavni rok: od 17. 2. 2021 (dodiplomski študij) in od 16. 3. 2021 (podiplomski študij) do 30. 6. 2021
2. prijavni rok: od 1. 7. 2021 do 15. 9. 2021
3. prijavni rok: od 16. 9. 2021 do 28. 9. 2021
Rok za zapolnitev prostih vpisnih mest:  29. in 30. 9. 2021 do 12. ure

UGODNOST!

Pri plačilu šolnine za izredne študijske programe 1. 2. in 3. stopnje na FAM se ob prijavi do vključno 30.6.2021 za študij v študijskem letu 2021/22 in vpisu do vključno 15.8.2021 prizna popust v višini 10 %.

Vpisni roki 2021/22

Vpis kandidatov se opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra 2021. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2021, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.