Doktorski študij Strateško komuniciranje

Doktorski študij Strateško komuniciranje

Na Fakulteti za medije smo pričeli z izvajanjem popolnoma novega doktorskega študijskega programa Strateško komuniciranje v študijskem letu 2014/2015.

Stopnja( in vrsta) programa: doktorski študijski program, 3. bolonjska stopnja
Trajanje: tri (3) leta

Znanstveni naslov pridobljen po zaključku študija: doktor oz. doktorica znanosti s področja komunikologije

Doktorski študij Strateško komuniciranje želi usposobiti doktorante za raziskovalno delo v znanstveno-raziskovalni sferi ter strokovno delo na področjih politike, javne uprave, gospodarstva in civilnodružbene sfere. Temeljni cilj študija je usmerjen v poznavanje in obvladovanje najsodobnejših znanj in raziskovalnega instrumentarija na področju komunikologije in povezanih disciplin.

Program je zasnovan tako, da študentom nudi splošno relevantno teoretsko in metodološko znanje, ki ga bodo potrebovali za uspešno dokončanje svojih projektov. Vzporedno s tem bodo lahko izbirali med seminarji, ki bodo problematiko komuniciranja osvetlili s specifičnega zornega kota disciplin, kot so pravo, zgodovina, gospodarstvo, politika, informatika.

Študijski program je sestavljen iz enega metodološkega predmeta, ki bo študentom podal znanja iz relevantnih raziskovalnih metod (ter načinov njihovega kombiniranja v raziskovalnem delu) in dveh teoretskih, specifično-tematskih predmetov. Poleg tega se bodo študenti morali udeležiti dveh doktorskih seminarjev: dispozicijskega seminarja, kjer bodo predstavili izhodišča za doktorsko nalogo, in disertacijskega seminarja, kjer bodo predstavili preliminarne ugotovitve svoje doktorske disertacije. Glavnina dela na pripravi doktorske naloge bo individualno raziskovalno delo ob pomoči in sodelovanju izbranega mentorja in morebitnega somentorja.

Program Strateško komuniciranje  zajema naslednja vsebinska področja pridobivanja znanja:

  • komunikologija;
  • pravo;
  • informatika;
  • sociologija;
  • politične vede;
  • ekonomija in poslovne vede/menedžment;
  • kvalitativna in kvantitativna metodologija.

Predstavitvena knjižica 2020/2021