O fakulteti

Dogodki

Na Fakulteti za medije bomo izvajali dva Jean Monnet projekta
30.9.2020

 prof. dr. Mateja Rek

Prof. dr. Mateja Rek je bila uspešna pri pridobivanje Erasmus+ sredstev v okviru razpisa programa Jean Monnet za izvedbo pedagoških, raziskovalnih aktivnosti in mreženja na področju Medijske pismenosti in aktivnega državljanstva. »It is an outstanding module« so zapisali ocenjevalci projekta in prijavi podelili visoko oceno 97,5 od 100. Veselimo se pridobljenega projekta in novih možnosti na področju poučevanja in raziskovanja medijske pismenosti, ki jih prinaša.

Matevž Tomšič prof. dr. Matevž Tomšič

Na Fakulteti za medije bo letos začel delovati Jean Monnet Chair, s katerim Evropska unija prepoznava in podpira delovanje predavateljev z odličnimi dosežki. Njegov nosilec je prof. dr. Matevž Tomšič. Projekt, s katerim je bil uspešen na razpisu za obdobje 2020 do 2023, ima naslov Populizem in prihodnost evropske demokracije. Njegova vsebina temelji na aktualnih in relevantnih akademskih razpravah o populizmu, njegovih koreninah, značaju in posledicah za prihodnji razvoj Evropske unije kot posebne oblike demokratičnega nadnacionalnega političnega subjekta. V zvezi s tem na Fakulteti nameravamo znanja o političnem dogajanju v Evropski uniji, zlasti o vplivu populističnih tendenc na njegov prihodnji razvoj, prenesti v pedagoški proces, kar bo prispevalo k boljšem poznavanju evropske problematike med študenti. Poleg tega bo projekt spodbujal javne razprave, v katerih bodo sodelovali kompetentni sogovorniki z različnih področij.