Dodiplomski študij Mediji in novinarstvo

Splošne kompetence

Študenti/ke bodo v visokošolskem študijskem programu Mediji in novinarstvo pridobili naslednje splošne kompetence:

  • poznavanje in razumevanje družbenih procesov;
  • sposobnost reševanja konkretnih problemov v poklicnem okolju;
  • obvladovanje tehnik, metod in postopkov, ki so relevantni za uspešno poklicno delo;
  • razvoj kritične in samokritične presoje;
  • sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi;
  • poznavanje koncepta kakovosti in vztrajno prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi avtonomnost, (samo)kritičnost,  (samo)refleksivnost in (samo)evalviranje v strokovnem delu;
  • razvoj sposobnosti in spretnosti za komuniciranje v domačem in mednarodnem okolju;
  • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v družbenem okolju z vestnim  spoštovanjem načela resnicoljubnosti, svobode, odgovornosti, odprtosti, strpnosti, pluralizma, ustvarjalnosti, izvirnosti, uravnoteženosti, pravičnosti, poštenosti;
  • sposobnost timskega dela, zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z uporabniki;
  • zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in družbenem okolju (ki se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo).