Dodiplomski študij Mediji in novinarstvo

Šolnina

Šolnina za študijsko leto 2017/2018 znaša:

Program Znesek šolnine
Mediji in novinarstvo, visokošolski strokovni program       2.700,00€
Mediji in novinarstvo, magistrski študijski program       2.700,00€
Strateško komuniciranje, magistrski študijski program       2.700,00€
Strateško komuniciranje, doktorski študijski program       2.700,00€

Šolnina zajema stroške izvedbe enega letnika v obsegu 60 KT.

Šolnino je mogoče poravnati v enem obroku pred vpisom ali v 12 obrokih.

Fakulteta za medije v študijskem letu 2017/2018 izvaja le izredni študij.