Dodiplomski študij Mediji in novinarstvo

Število prostih mest

Predvideno število prostih vpisnih mest:

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MEDIJI IN NOVINARSTVO

1. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest
2. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest
3. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

Prosta mesta*

za Slovence in državljane držav članic EU

za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU

Vpis v 1. letnik

55

5

Vpis v višji letnik

105

0

Diplomanti/vzporedni študij

15

0

*Fakulteta lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih mest za posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program ostane enako.

V primeru, da na lokaciji izrednega študija ni vsaj 15 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči, da bo študij izvajala v obliki konzultacij ali pa da študija ne bo izvajala.

Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode oz. se prijavljajo za vpis z izobrazbo, pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo  v spletnem portalu eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja. Za več informacij v zvezi s priznavanjem izobraževanja se obrnite na referat za študijske in študentske zadeve Referat za študijske in študentske zadeve FaM, [email protected]

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE MEDIJI IN NOVINARSTVO

1. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest
2. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

Prosta mesta*

za Slovence in državljane držav članic EU

za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU

Vpis v 1. letnik

55

5

Vpis v višji letnik

50

0

Diplomanti/vzporedni študij

10

0

*Fakulteta lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih mest za posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program ostane enako.

V primeru, da na lokaciji izrednega študija ni vsaj 15 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči, da bo študij izvajala v obliki konzultacij ali pa da študija ne bo izvajala.  

Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode oz. se prijavljajo za vpis z izobrazbo, pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo v spletnem portalu eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja. Za več informacij v zvezi s priznavanjem izobraževanja se obrnite na referat za študijske in študentske zadeve Referat za študijske in študentske zadeve FaM, [email protected]

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

1. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest
2. letnik izredni: 60 prostih vpisnih mest

Prosta mesta*

za Slovence in državljane držav članic EU

za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU

Vpis v 1. letnik

55

5

Vpis v višji letnik

50

0

Diplomanti/vzporedni študij

10

0

*Fakulteta lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih mest za posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno število razpisanih vpisnih mest v program ostane enako.

V primeru, da na lokaciji izrednega študija ni vsaj 15 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči, da bo študij izvajala v obliki konzultacij ali pa da študija ne bo izvajala.  

Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode oz. se prijavljajo za vpis z izobrazbo, pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo v spletnem portalu eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja. Za več informacij v zvezi s priznavanjem izobraževanja se obrnite na referat za študijske in študentske zadeve Referat za študijske in študentske zadeve FaM, [email protected]

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

1. letnik izredni: 15 prostih vpisnih mest
2. letnik izredni: 15 prostih vpisnih mest
3. letnik izredni: 15 prostih vpisnih mest

Fakulteta za medije v študijskem letu 2021/2022 na doktorski študijski program poleg državljanov Republike Slovenije sprejema tudi vpis tujcev:

  • kandidatov, ki so državljani drugih držav članic EU in
  • kandidatov, ki niso državljani držav članic EU.

Kandidati, ki se vpisujejo po merilih za prehode oz. se prijavljajo za vpis z izobrazbo, pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo v spletnem portalu eVŠ oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja. Za več informacij v zvezi s priznavanjem izobraževanja se obrnite na referat za študijske in študentske zadeve Referat za študijske in študentske zadeve FaM, [email protected]