Dodiplomski študij Mediji in novinarstvo

Predmetnik

Visokošolski strokovni program Mediji in novinarstvo

(Novi) predmetnik vključuje spremembe študijskega programa, sprejete na seji senata dne 4.1.2021. Novi predmetnik velja za študente, ki so v študijskem letu 2021/22 vpisani v 1. letnik študijskega programa. 

Za študente, v študijskem letu 2021/22 vpisane v 2. in 3. letnik študijskega programa, velja prejšnji predmetnik študijskega programa oziroma pogoji, ki so veljali ob vpisu, če študentje v izobraževanju redno napredujejo.  Povezava na stari predmetnik študijskega programa

1. letnik

Ime predmeta ECTS
Mediji in komuniciranje 6
Tuj jezik v medijih 4
Medijska tehnologija in informatika 6
Fotografija in računalniška grafika 8
Izzivi sodobnih družb 6
Medijsko-računalniški praktikum 8
Medijska umetnost in grafično oblikovanje 6
Medijska kultura 6
Uvod v medijsko pravo 4
Ekonomika organizacije 6

2. letnik

Ime predmeta ECTS
Vodenje in organiziranje medijske produkcije 8
Audio-video produkcija 8
Slovenski jezik v medijskem sporočanju 6
Digitalni authoring 8
Projektno delo 10
Praktično izobraževanje 14
Izbirni predmet* 6

3. letnik

Ime predmeta ECTS
Družboslovna raziskovalna metodologija 6
Podjetništvo 6
Novinarski praktikum 8
Načrtovanje medijske produkcije 10
Analiza medijskih vsebin 6
Projektno upravljanje 6
Izbirni predmet* 6
Izbirni predmet* 6
Izbirni predmet* 6

Izbirni predmeti: