Praktično usposabljanje

Praktično izobraževanje v obliki strokovne prakse je eden ključnih sestavnih delov visokošolskega strokovnega študijskega programa. FAM bo za študente tega programa organizirala delovno oz. strokovno prakso.

Praktično usposabljanje zaradi uporabne naravnanosti programa igra pomembno vlogo. Zaradi narave dela na področju ustvarjanja in plasiranja medijskih vsebin je nujno potrebno, da študent že relativno zgodaj v teku študija dobi stik z prakso v medijski sferi, se pravi v različnih organizacijah, ki se ukvarjajo z medijsko produkcijo, saj jim to omogoči spoznavanje problemov, ki se pojavljajo v tej dejavnosti, s tem pa tudi uporabo znanja, pridobljenega v študijskem programu.

Strokovna praksa je umeščena v poletni semester drugega letnika (četrti semester). Strokovna praksa v obsegu 14 KT sestoji iz strokovnega usposabljanja v partnerskih organizacijah, v realnem delovnem okolju, iz individualnega dela in konzultacij, ki so namenjene strokovni refleksiji pridobljenih izkušenj, ki jih študent/ka predstavi v poročilu o strokovni praksi.