Dodiplomski študij Mediji in novinarstvo

Vpis 2019/2020

V študijskem letu 2019/2020 bomo izvajali:

Več informacij o vpisu: 

  • tel: 01 / 520-2160, 
  • e-mail: referat@fame.si,
  • osebno na Leskoškovi 9E vsak delovnik: 9h - 12h in 14h - 17h

VABLJENI K VPISU NA FAKULTETO ZA MEDIJE

 

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS TER IZVEDBA VPISA

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Če se kandidat prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom: natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdil (z uporabniškim imenom in geslom): mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti visokošolskemu zavodu v največ petih (5) dneh od elektronske oddaje prijave v eVŠ.

Več informacij kandidati lahko prejmejo na:

- spletni strani www.fame.si,

- prek elektronske pošte referat@fame.si

- po telefonu 01/520-2160 (vsak delovni dan med 9.00 in 17.00 uro).