Oblike in način izvajanje študija

Na FAM se bo dodiplomski študijski program Mediji in novinarstvo izvajal kot izredni študij.


Letnik se praviloma izvede v enem študijskem letu. Pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov. Posamezni predmet se prične s predavanji, katerim sledijo vaje po skupinah in na koncu sledi preverjanje znanja. Za vse predmete velja enako zaporedje. Organizacijo in izvedbo izrednega študija bo FAM prilagodila možnostim in potrebam študentov. Pri izvajanju izrednega študija se zagotovi najmanj tretjina organiziranega študijskega dela, ki je predviden s programom. Izredni študentje v povprečju realizirajo 10 ur organiziranega študijskega dela v enem tednu. Število ur organiziranega študijskega dela je manjše kot pri rednem študiju, zato zahteva ta način več samostojnega dela. Študent izrednega študija mora opraviti vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij, ob mentorskem usmerjanju visokošolskih učiteljev.