Dodiplomski študij Mediji in novinarstvo

Dodiplomski študij

Visokošolski strokovni program Mediji in novinarstvo (1. bolonjska stopnja)

Stopnja (in vrsta) programa: dodiplomski študijski program (visokošolski strokovni program)
Trajanje: tri (3) leta
Pridobljeni strokovni naslov po zaključku študija: diplomant/ka medijske produkcije (VS)

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega programa Mediji in novinarstvo je seznaniti študente s strukturo in dinamiko sodobnih medijskih sistemov, jim dati ustrezna interdisciplinarna in/ali multidisciplinarna  teoretična in praktična znanja za prepoznavanje pojavnih oblik kot tudi posledic delovanja teh visoko-sofisticiranih sistemov, ter jim omogočiti pridobitev ustreznih kompetenc za delovanje v medijskem prostoru in potrebnih veščin za upravljanje z mediji.

Študentje bodo poleg splošnih znanj o naravi medijskega ustvarjanja v sodobni globalizirani družbi pridobili tudi potrebne izkušnje in kompetence, ki jim bodo omogočile lažje profesionalno delovanje v notranjih in zunanjih medijskih okoljih. To se posebej nanaša na usposobljenost oblikovanja in posredovanja medijskih vsebin na podlagi uporabe najsodobnejših tehnologij, s pomočjo katerih bodo sposobni zasedati različne funkcije v tem kompleksnem procesu in/ali se vključevati v raziskovalno delo v stroki.

Predstavitvena knjižica 2019/2020