Vizija in poslanstvo

Vizija:
Fakulteta za medije = pot do uspeha v svetu medijev.

Poslanstvo:
Ustvarjanje in prenos vrhunskega znanja na področju medijskih študij in produkcije.

Svoje poslanstvo Fakulteta za medije vidi v tem, da študentom nudi raznovrstne, privlačne in inovativne študijske programe, ki predstavljajo dobro osnovo za uspešno kariero na različnih profesionalnih področjih. Fakulteta s svojim pedagoškim in raziskovalnim delom izobražuje strokovnjake s širokim in uporabnim družboslovnim in tehničnim znanjem, ki je nadgrajeno z bolj specifičnimi medijskimi znanji in veščinami. Specifična teža fakultete se zrcali v iskanju prave mere med znanstveno raziskovalnim in praktično uporabnim pristopom, ter med družboslovno in inženirsko-tehnološko držo na področju medijske produkcije. Na ta način prispeva k dejavnemu razvoju področja medijev in novinarstva.

Vrednote organizacijske kulture: odličnost, odgovornost, ustvarjalnost, razvoj, resnicoljubnost, svoboda, odprtost, zaupanje, pozitivno razmišljanje, aktivnost

Strateške usmeritve:

 • zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja
 • skrb za zaposljivost diplomantov (delovna praksa, aplikativni projekti, v povezavi z okoljem, spremljanje zaposlovanja itd.)
 • razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj
 • razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja
 • prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno
 • vključevanje v mednarodne izobraževalne in raziskovalne mreže
 • razvoj kadrov
 • družbeno odgovorno delovanje
   
 • Strateški načrt Fakultete za medije 2016-2020